Beüzentem, beüzentem, sej, a szanyi jegyzőnek

Szany (Sopron), 1935.06.

Informant: Török Lajosné (51)

Collector: Veress Sándor

Sound recording: MH_2843d

Inventory number: BR_08810

BR number: B 1344e

Category within the Bartók System: B 14-15

Number of melodic variants: 7

Cadence: 1 (1) 1 1