Bartók ritmustáblázatai*

Bartók ritmusképlet-rendszerének háromféle változata maradt fenn. A legkorábbi — autográf — verzió a B és C osztályhoz tartozó strófa- és ritmusképleteket sorakoztatja fel, kissé vázlatosnak tűnő formában és még messzemenően nem a végleges szisztéma szerint. A második változat eredetileg az előző tisztázatának készült. Bartók kéziratáról a képleteket Rácz Ilona másolta át. Utóbb aztán Bartók ezt a példányt használta fel az újfajta, átalakított rendszer kidolgozásához. Egyrészt a régi C I és C II alosztályok ritmusképleteihez hozzátoldotta a régi A megfelelő képleteit. Másrészt a volt C II és C IV (új A II és C I) közé helyezte a B osztály dallamainak ritmusképleteit tartalmazó lapokat, illetve további sorrendcseréket, toldásokat, kiegészítéseket hajtott végre — a munka menetét a papírívek és -lapok elrendezése, összefüggései, a ragasztások stb. alapján elég jól lehet rekonstruálni. A javított táblázat végül olyannyira nehezen áttekinthetővé vált, hogy szükségesnek látszott egy újabb tisztázás. Ezt megint Rácz Ilona kezdte el. Amint a címoldal feljegyzéséből megtudjuk, Bartók jelenlétében a másolással a B osztály 14 szótagos dallamainak képletéig jutott, majd Kodály felszólítására folytatta és fejezte be a munkát. Jelen kiadványban e harmadik, végleges verziót fakszimile formában közöljük. A papírfajtákat és -méreteket tekintve ez a kézirat három részre tagolódik. Egy félbehajtogatott ívekből összeállított „füzet” tartalmazza a teljes A és B osztály, valamint a C I és C II alosztály képleteit. Másfajta papírokon olvasható a C III alosztály képletsora, és megint máson — kockás lapokon — a C IV-é. Az írás alaprétege tintás, de olykor megjelennek, a C osztálytól pedig elszaporodnak ceruzás ritmusképlet-kiegészítések is. Ezeknél a részeknél Rácz Ilona először, úgy tűnik elegendőnek tartotta a strófaképletek szótagszámokkal való jelölését, s csak később írta oda a konkrét ritmusképleteket. A képletek mellé egy darabig Rácz Ilona ceruzával feljegyezte a megfelelő dallamok, ill. dallamtípusok számát. A ceruzával a képletek mellé írt szóbeli megjegyzések túlnyomó többsége Kodálytól származik.